Toán lớp 5 trang 71 - Phép nhân số thập phân - SGK kết nối tri thức

Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng. Một ô tô đi trên đường cao tốc, mỗi giờ đi được 84,5 km. Hỏi trong 1,2 giờ ... Biết rằng xay xát 1 kg thóc thì được 0,64 kg gạo.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 72 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Đặt tính và thực hiện phép nhân như nhân hai số tự nhiên.

- Đếm trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 72 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng.

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Đặt tính và thực hiện phép nhân như nhân hai số tự nhiên.

- Đếm trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 1 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 72 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Mỗi bạn uống một cốc nước cam, mỗi cốc có 0,25 $\ell $ nước cam. Hỏi 3 bạn uống bao nhiêu lít nước cam?

Phương pháp giải:

Số lít nước cam 3 bạn uống = số lít nước ở mỗi cốc x 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 bạn: 0,25 lít

3 bạn: ? lít

Bài giải

Số lít nước cam 3 bạn uống là:

0,25 x 3 = 0,75 (lít)

Đáp số: 0,75 lít nước cam

Hoạt động 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 74 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Đặt tính và thực hiện phép nhân như nhân hai số tự nhiên.

- Đếm trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 74 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Cho biết 64 x 57 = 3 648. Không thực hiện phép tính, hãy tìm các tích sau:

a) 6,4 x 0,57                                     

b) 6,4 x 5,7                           

c) 0,64 x 0,57

Phương pháp giải:

Đếm trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) 6,4 x 0,57 = 3,648                                               

b) 6,4 x 5,7 = 36,48                         

c) 0,64 x 0,57 = 0,3648

Hoạt động 2 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 74 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Một ô tô đi trên đường cao tốc, mỗi giờ đi được 84,5 km. Hỏi trong 1,2 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số km ô tô đi được = số km ô tô đi trong 1 giờ x số giờ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 giờ: 84,5 km

1,2 giờ: ? km

Bài giải

Số km ô tô đi được trong 1,2 giờ là:

84,5 x 1,2 = 101,4 (km)

Đáp số: 101,4 km

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 75 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

- Đặt tính và thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 3,6 x 24 = 86,4                

    36 x 0,24 = 8,64                          

    0,36 x 2,4 = 0,864

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 75 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

a) >, <, =?

b) Tính bằng cách thuận tiện.

Phương pháp giải:

a) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để điền dấu thích hợp

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm hai số có tích là số tự nhiên với nhau

Lời giải chi tiết:

a)

b) 6,48 x 0,2 x 5 = 6,48 x (0,2 x 5)

                           = 6,48 x 1

                           = 6,48

2,5 x 8,6 x 4 = (2,5 x 4) x 8,6

                     = 10 x 8,6

                     = 86

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 75 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Biết rằng xay xát 1 kg thóc thì được 0,64 kg gạo. Hỏi cô Bình xay xát 50 kg thóc loại đó thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Số kg gạo thu được = số kg gạo khi xay xát 1 kg thóc x số kg thóc cần xay

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 kg thóc: 0,64 kg gạo

50 kg thóc: ? kg gạo

Bài giải

Cô Bình xay xát 50 kg thóc thì được số ki-lô-gam gạo là:

0,64 x 50 = 32 (kg gạo)

Đáp số: 32 kg gạo

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 75 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Mẹ của Mai mua 3 kg xoài hết 75 000 đồng. Cô Hà mua 3,5 kg xoài cùng loại đó, cô đưa cho người bán hàng tờ tiền 100 000 đồng. Hỏi người bán hàng phải trả lại cô Hà bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm giá tiền 1 kg xoài

- Số tiền cô Hà mua xoài = giá tiền 1 kg xoài x số kg xoài cô Hà mua.

- Người bán hàng phải trả lại cô Hà số tiền = số tiền cô Hà đưa – số tiền cô Hà mua xoài.

Lời giải chi tiết:

Giá tiền của 1 kg xoài là:

75 000 : 3 = 25 000 (đồng)

Số tiền cô Hà mua xoài là:

25 000 x 3,5 = 87 500 (đồng)

Người bán hàng phải trả lại cô Hà số tiền là:

100 000 – 87 500 = 12 500 (đồng)

Đáp số: 12 500 đồng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close