Toán lớp 5 trang 60 - Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng - SGK kết nối tri thức

Giả sử các phòng học khác trong trường có diện tích mặt sàn bằng diện tích mặt sàn phòng học của em. Các bạn lớp 5A lên kế hoạch làm góc đọc sách của lớp. Các bạn dự định đặt mua các tấm gỗ với kích thước và số lượng như trong bảng dưới đây:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 60 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Nhà trường lên kế hoạch lát lại toàn bộ sàn các phòng học. Khối lớp Năm được giao nhiệm vụ đo và tính diện tích mặt sàn phòng học của các lớp, từ đó dự tính chi phí cho việc lát sàn.

a) Thực hành đo và tính diện tích mặt sàn phòng học của lớp em.

b) Tính số tiền mua gạch để lát mặt sàn phòng học lớp em. Mẫu gạch được chọn có dạng hình vuông cạnh 50 cm được đóng theo hộp 4 viên, mỗi hộp có giá 140 000 đồng.

Phương pháp giải:

a) HS thực hành đo diện tích phòng học.

b) Diện tích mặt sàn phòng học = chiều dài x chiều rộng

    Diện tích viên gạch = cạnh x cạnh

    Số viên gạch cần dùng = diện tích phòng học : diện tích viên gạch.

    Giá tiền mỗi viên gạch = giá tiền 1 hộp : số viên gạch trong 1 hộp

   Số tiền mua gạch = số viên gạch cần dùng x giá tiền.

Lời giải chi tiết:

a) Ví dụ: Phòng học của lớp em có chiều dài là 10 m và chiều rộng là 6 m

    Diện tích mặt sàn phòng học là: 10 x 6 = 60 (m2)

b) Diện tích mỗi viên gạch là: 50 x 50 = 2 500 (cm2)

    Đổi: 60 m2 = 60 000 cm2

    Số viên gạch cần dùng là: 60 000 : 2 500 = 24 (viên)

Số hộp gạch cần dùng là 24 : 4 = 6 (hộp)

Số tiền mua gạch là: 140 000 x 6 = 840 000 (đồng)

         Đáp số: a) 60 m2

                      b) 840 000 đồng

Hoạt động 1 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 60 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Giả sử các phòng học khác trong trường có diện tích mặt sàn bằng diện tích mặt sàn phòng học của lớp em. Tính số tiền để mua gạch lát lại mặt sàn của tất cả các phòng học trong trường em.

Phương pháp giải:

- Xác định số phòng học trong trường em

- Số tiền mua gạch = số tiền mua gạch để lát sản 1 phòng học x số phòng học

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Trường em có 25 phòng học, mỗi phòng học có diện tích 60 m2.

Số tiền để mua gạch lát lại mặt sàn của tất cả các phòng học trong trường em là:

840 000 x 25 = 21 000 000 (đồng)

       Đáp số: 21 000 000 đồng

Hoạt động 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 61 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Các bạn lớp 5A lên kế hoạch làm giá sách của lớp. Các bạn dự định đặt mua các tấm gỗ với kích thước và số lượng như trong bảng dưới đây.

Loại gỗ công nghiệp được chọn có giá 250 000 đồng cho 1 m2. Tính số tiền mua gỗ để làm giá sách đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích của các tấm gỗ.

- Tính giá tiền mua gỗ = giá tiền cho 1 m2 gỗ x diện tích của các tấm gỗ

Lời giải chi tiết:

Diện tích tấm gỗ có chiều dài 200 cm và chiều rộng 25 cm là:

200 x 25 = 5 000 (cm2)

Diện tích tấm gỗ có chiều dài 40 cm và rộng 25 cm là:

40 x 25 = 1 000 (cm2)

Diện tích gỗ cần mua là:

5 000 x 4 + 1 000 x 10 = 30 000 (cm2) = 30 m2

Số tiền mua gỗ để làm giá sách là:

250 000 x 30 = 7 500 000 (đồng)

Đáp số: 7 500 000 đồng

Hoạt động 2 Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 61 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Hãy thiết kế giá sách của lớp em. Tính số tiền mua gỗ làm chiếc giá sách đó nếu loại gỗ công nghiệp được chọn có giá 250 000 đồng cho 1 m2.

Phương pháp giải:

Học sinh tự thiết kế giá sách và tính số tiền mua gỗ.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close