Toán lớp 5 trang 68 - Phép trừ số thập phân - SGK kết nối tri thức

Mai làm được 2,15 $ell $ nước mơ, Mi làm được 1,7 $ell $ nước dâu. Đặt tính rồi tính 25,9 - 13,84 .... Một chiếc cọc được sơn hai màu xanh và đỏ (như hình vẽ).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 69 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 69 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đ, S?

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và kết quả của từng phép tính. Nếu đúng ghi Đ, nếu sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 69 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Mai làm được 2,15 $\ell $ nước mơ, Mi làm được 1,7 $\ell $ nước dâu. Hỏi nước mơ Mai làm nhiều hơn nước dâu Mi làm bao nhiêu lít?

Phương pháp giải:

Số lít nước mơ nhiều hơn nước dâu = số lít nước mơ – số lít nước dâu

Lời giải chi tiết:

Số lít nước mơ Mai làm nhiều hơn nước dâu Mi làm là:

2,15 – 1,7 = 0,45 (lít)

Đáp số: 0,45 lít

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 70 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 70 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia

- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ

Lời giải chi tiết:

a) 8,9 + …… = 28,501

    28,501 – 8,9 = 19,601

Vậy số cần điền vào ô trống là 19,601.

b) …… + 8,16 = 17,5

    17,5 – 8,16 = 9,34

Vậy số cần điền vào ô trống là 9,34

c) …… - 6,17 = 11,83

11,83 + 6,17 = 18

Vậy số cần điền vào ô trống là 18.

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 70 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Một chiếc cọc được sơn hai màu xanh và đỏ (như hình vẽ). Biết đoạn màu xanh dài hơn đoạn màu đỏ là 1,8 dm. Tìm độ dài chiếc cọc đó.

Phương pháp giải:

- Độ dài đoạn màu đỏ = độ dài đoạn màu xanh – 1,8 dm.

- Độ dài chiếc cọc = độ dài đoạn màu xanh + độ dài đoạn màu đỏ.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn màu đỏ là:

14,2 – 1,8 = 12,4 (dm)

Độ dài chiếc cọc là:

14,2 + 12,4 = 26,6 (dm)

Đáp số: 26,6 dm

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 70 SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Số?

a) Rô-bốt A cân nặng ....... kg.

b) Rô-bốt B cân nặng ......... kg.

c) Rô-bốt C cân nặng ........ kg.

Phương pháp giải:

a) Cân nặng của rô-bốt A = Tổng cân nặng của 3 rô-bốt – cân nặng của rô-bốt B và rô-bốt C.

b) Cân nặng của rô-bốt B = Tổng cân nặng của 2 rô-bốt A và rô-bốt B – cân nặng của rô-bốt A.

c) Cân nặng của rô-bốt C = Tổng cân nặng của 2 rô-bốt B và rô-bốt C – cân nặng của rô-bốt B.

Lời giải chi tiết:

a) Rô-bốt A cân nặng 8 – 5,5 = 2,5 kg

b) Rô-bốt B cân nặng 4,7 – 2,5 = 2,2 kg

c) Rô-bốt C cân nặng 5,5 – 2,2 = 3,3 kg

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close