Lý thuyết Phân số thập phân - Toán 5 Kết nối tri thức

$frac{3}{{10}};frac{8}{{10}};frac{{57}}{{100}}$ là những phân số thập phân

Quảng cáo

 

  • $\frac{3}{{10}};\frac{8}{{10}};\frac{{57}}{{100}}$ là những phân số thập phân
  • $\frac{{15}}{{10}}{;^{}}\frac{{126}}{{100}}{;^{}}\frac{{351}}{{100}}{;^{}}\frac{{351}}{{100}}{;^{}}\frac{{{1^{}}537}}{{{1^{}}000}};...$cũng là những phân số thập phân.

Các phân số thập phân có mẫu số là 10, 100, 1 000,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close