Lý thuyết Ki lô mét vuông. Héc-ta - Toán 5 Kết nối tri thức

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển.... người ta thường dùng đơn vị: ki-lô-mét vuông.

Quảng cáo

1. Ki lô mét vuông

• Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển.... người ta thường dùng đơn vị: ki-lô-mét vuông.

• Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 km.

• Ki-lô-mét vuông viết tắt là km²

• 1 km² 1000.000 m²

2. Héc-ta

• Để đo diện tích đất trong những ngành như nông nghiệp, lâm nghiệp.... người ta thường dùng đơn vị: héc-ta

• Héc-ta là diện tích của hình vuông có cạnh dài 100 m.

• Héc-ta viết tắt là ha.

• 1 ha 10 000 m²

• 1 km² 100 ha.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close