Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau:

 

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng \( \dfrac{1}{10} \) đơn vị lớn.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về các đơn vị đo độ dài đã học để hoàn thành bảng đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài để đổi các đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = ... m 

    8m 12cm = ... cm

b) 354dm = ... m ... dm

    3040m = ... km ... m

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:    1km = 1000m;    1m = 10dm = 100cm.

Lời giải chi tiết:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m                          

    8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm                                

b) 354dm = 350dm + 4 dm = 35m 4dm

    3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Quãng đường Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh = Quãng đường Hà Nội - Đà Nẵng cộng với 144km.

- Quãng đường Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh = Quãng đường Hà Nội - Đà Nẵng cộng với Quãng đường Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hà Nội - Đà Nẵng: 791 km

Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh: dài hơn 144 km

a) Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh: ? km

b) Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh: ? km

Bài giải

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh dài số ki-lô-mét là:

                    791 + 144 = 935 (km)

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài số ki-lô-mét là: 

                    791 + 935 = 1726 (km)

                                     Đáp số: a) 935km ;

                                                  b) 1726km.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close