Toán lớp 5 trang 56 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Đặt tính rồi tính. Viết số thích hợp vào ô trống: Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(2,5 \times 7\);                            b) \(4,18 \times 5\);

c) \(0,256 \times 8\);                        d) \(6,8 \times 15\).

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  Tích \(=\) thừa số \(\times\) thừa số.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \(3,18 \times 3 = 9,54\)

           \(8,07 \times 5 = 40,35\);                    \(2,389 \times 10 = 23,89\)

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một ô tô mỗi giờ đi được \(42,6km\). Hỏi trong \(4\) giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét đi được trong \(4\) giờ \(=\) số ki-lô-mét đi được trong \(1\) giờ \( \times \;4\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 giờ: 42,6km

4 giờ: .... km?

Bài giải

Trong \(4\) giờ ô tô đó đi được số ki-lô-mét là: 

                 \( 42,6 \times 4 = 170,4 \;(km)\)

                                Đáp số: \(170,4km.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close