Toán lớp 5 trang 28 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1: Đọc các số đo diện tích.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Đọc các số đo diện tích :      29mm2;        305mm2;          1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích :

- Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

- Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc) viết các số đo diện tích ta viết số đo trước, sau đó đọc (hoặc viết) tên đơn vị diện tích.

Lời giải chi tiết:

a) 29mm2 : Hai mươi chín mi-li-mét vuông.

   305mm2 : Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.

   1200mm2: Một nghìn hai trăm mi-li-mét vuông.

b) Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2

   Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = … mm2   ;    1m2 = … cm2

    12km2 = … hm2   ;    5m2 = … cm2

    1hm2 = … m2      ;    12m2 9dm2 = … dm2

    7hm2 = … m2     ;     37dam2 24m2 = … m2

b) 800mm2 = ... cm2    ;     3400dm2 = ... m2;

   12 000hm2 = ... km2   ;    90000m2 = ... hm2;   

   150cm2 = ... dm2... cm2   ;   2010m2 = ... dam2... m2

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích : 

Lời giải chi tiết:

a) 5cm2 = 500 mm2     ;   1m2 = 10000cm2

    12km2 = 1200 hm2  ;   5m2 = 50000cm2

    1hm2 = 10000 m2    ;    12m2 9dm2 =  1200dm2 + 9 dm2 = 1209dm2

    7hm2 = 70000 m2    ;  37dam2 24m2 = 3700 m+ 24 m= 3724m2         

b) 800mm2 = 8cm2    ;    3400dm2 = 34m2;

12 000hm2 = 120km2   ;  90000m2 = 9hm2;       

150cm2 = 100 cm2 + 50 cm2 = 1 dm2 50cm2 ;           

2010m2 = 2000 m2 + 10 m2 = 20 dam10m2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 1mm=... cm2                                     

    8mm2 = ... cm2                                           

    29mm2 = ... cm2                                         

 b) 1dm=... m2

 

      7dm2 = ... m2

 

     34dm2 = ... m2

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích : 

Lời giải chi tiết:

a) 1mm2= \( \dfrac{1}{100}\) cm2                                 

8mm2 = \( \dfrac{8}{100}\) cm2                                     

29mm2 = \( \dfrac{29}{100}\) cm2                                  

b) 1dm= \( \dfrac{1}{100}\)m2

 

 7dm2 = \( \dfrac{7}{100}\)m2

 

34dm2 = \( \dfrac{34}{100}\)m2

 • Toán lớp 5 trang 29, 30 Héc-ta

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

 • Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập

  Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

 • Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập chung

  Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m?

 • Toán lớp 5 trang 31, 32 Luyện tập chung

  Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có 3/10 diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

 • Toán lớp 5 trang 32 Luyện tập chung

  Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được 2/15 bể, giờ thứ hai chảy vào được 1/5 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close