Viết đoạn văn sử dụng thành ngữ Ếch ngồi đáy giếng

Câu chuyện “Ếch ngồi đáy giếng” cho ta một cách nhìn nhận về cách sống phù hợp, không như chú ếch kiêu ngạo trong câu truyện trên

Quảng cáo

      Câu chuyện “Ếch ngồi đáy giếng” cho ta một cách nhìn nhận về cách sống phù hợp, không như chú ếch kiêu ngạo trong câu truyện trên. Câu chuyện phản ánh cách đánh giá thế giới bên ngoài chỉ qua cái miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch. Qua chú ếch kia, dân gian nhằm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp hay huênh hoang, khoác loác, luôn cho mình là đúng. Đồng thời khuyên mọi người cố gắng mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình, không nên chủ quan, kiêu ngạo. Qua đó cũng cho ta thấy những người "ếch ngồi đáy giếng" như vậy cuối cùng sẽ có một kết cục không đẹp như việc ếch ra ngoài thì bị trâu dẫm bẹp còn với chúng ta thì sao, nếu không có tầm hiểu biết ra ngoài sẽ bị chê cười, xa lánh. Vì vậy hãy vì cuộc sống của mình, tìm hiểu, tìm hiểu và tìm hiểu... để trở thành một người giỏi giang và hiểu biết.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close