Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 8750 : 35                             b) 2996 : 28

    23520 : 56                               2420 : 12

    11780 : 42                              13870 : 45

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200\(l\) nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

- Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút.

- Tính số lít nước trung bình mỗi phút máy đó bơm được ta lấy tổng số lít nước được bơm vào bể chia cho 72.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 giờ 12 phút: 97 200 lít

Mỗi phút: ... lít?

Bài giải

Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là:

               97200 : 72 = 1350 (lít)

                            Đáp số : 1350 lít nước.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Phương pháp giải:

a) Chu vi = (Chiều dài +  chiều rộng) x 2

- Tính số đo chiều dài và chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

      Số lớn = (Tổng + hiệu) : 2;     Số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mảnh đất hình chữ nhật

Chiều dài + chiều rộng: 307m

Chiều dài hơn chiều rộng: 97m

Chu vi: ....? Diện tích: ....?

Bài giải

a) Ta có tổng độ dài 2 cạnh liên tiếp là 307m hay nửa chu vi mảnh đất là 307m.

Chu vi mảnh đất là :

            307 × 2 = 614 (m)

b) Chiều rộng mảnh đất là 

           (307 – 97) : 2 = 105 (m)

Chiều dài mảnh đất là

           105 + 97 = 202 (m)

Diện tích mảnh đất là 

          202 × 105 = 21210 (m2)

                       Đáp số : a) Chu vi : 614m ;

                               b) Diện tích : 21210m2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close