Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Toán 4

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52                                                b) 36 ; 42 và 57.

c) 34 ; 43 ; 52 và 39                                  d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là :

           (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36; 42 và 57 là :

           (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là :

           (34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là :

           (20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Lời giải chi tiết:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

               36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng số ki-lô-gam là: 

               148 : 4 = 37 (kg)

                                         Đáp số: 37kg.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là : 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Nói thêm: Ta có nhận xét như sau: Trung bình cộng của 9 số tự nhiên liên tiếp là số chính giữa, hay chính là số thứ năm của dãy số đó. Vậy trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là 5.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close