Bài 1, 2, 3 trang 157 SGK Toán 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 500 000

1 : 15 000

1 : 2000

Độ  dài thu nhỏ

2cm

3dm

50mm

Độ dài thật

…cm

...dm

...mm

 

Phương pháp giải:

Với bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, muốn tìm độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với 500 000. 

Các câu khác làm tương tự. 

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 500000

1 : 15 000

1 : 2000

Độ  dài thu nhỏ

2cm

3dm

50mm

Độ dài thật

1 000 000cm

45 000dm

100 000mm

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét?

Phương pháp giải:

Với bản đồ có tỉ lệ 1 : 200, muốn tìm độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với 2000. 

Lời giải chi tiết:

Chiều dài thật của phòng học là:

               4 x 200 = 800 (cm)

               800cm = 8 m

                                     Đáp số: 8m.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn đo được 27cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

Phương pháp giải:

Với bản đồ có tỉ lệ 1 : 2 500 000, muốn tìm độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với 2 500 000. Sau đó có thể đổi sang đơn vị khác để kết quả gọn hơn.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn dài là:

            27 x 2 500 000 = 67 500 000 (cm)

            67 500 000 cm = 675km.

                                           Đáp số: 675km.

Lý thuyết

Bài toán 1 : Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300.

Trên bản đồ, cổng trường rộng 2cm (Khoảng cách từ A đến B). Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét ?

Bài giải

Chiều rộng thật của cổng trường là :

                    2 × 300 = 600 (cm)

                    600cm = 6m

                                            Đáp số : 6m.

Bài toán 2 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội - Hải Phòng đo được 102mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội - Hải Phòng.

Bài giải:

Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài là :

                 102 × 1 000 000 = 102 000 000 (mm)

                 102 000 000mm = 102km

                                           Đáp số : 102km.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close