Giải bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4

Bài 1: Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Trong các góc sau đây góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Góc nhọn: bé hơn góc vuông

Gúc tù: Lớn hơn góc vuông

Góc bẹt: bằng hai góc vuông

Lời giải chi tiết:

- Góc nhọn: Góc đỉnh A và góc đỉnh D.

- Góc tù: Góc đỉnh B và góc đỉnh O

- Góc vuông: Góc đỉnh C

- Góc bẹt: Góc đỉnh E

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trong các hình tam giác sau:

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

- Hình tam giác nào có góc vuông?

- Hình tam giác nào có góc tù?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để trả lời câu hỏi của bài toán.

Góc nhọn: bé hơn góc vuông

Gúc tù: Lớn hơn góc vuông

Góc bẹt: bằng hai góc vuông

Lời giải chi tiết:

- Hình tam giác có ba góc nhọn là tam giác ABC.

- Hình tam giác có góc vuông là tam giác DEG.

- Hình tam giác có góc tù là tam giác MNP.

Lý thuyết


 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close