Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số: 

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000 ; 37 000 ;  ... ;  ... ;  ... ;  41 000 ;  ... 

Phương pháp giải:

a) Quan sát ta thấy hai vạch cạnh nhau trên tia số hơn kém nhau 10 000 đơn vị.

b) Dãy số đã cho là dãy số tròn nghìn, hai số liền nhau hơn kém nhau 1000 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết theo mẫu:

Phương pháp giải:

Ta đọc (hoặc viết) các số tự nhiên theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu:         8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

    Mẫu:         9000 + 200 + 30 + 2 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                                   6000 + 200 + 3

     6000 + 200 + 30                                         5000 + 2

Phương pháp giải:

- Xác định giá trị của mỗi chữ số theo các hàng.

- Viết số đã dưới dưới dạng tổng tương tự như ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tính chu vi các hình sau: 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm chu vi các hình:

- Chu vi hình tứ giác = Tổng độ dài 4 cạnh

- Chi vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2

- Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh x 4

Lời giải chi tiết:

- Chu vi hình tứ giác ABCD là:

            6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

            (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

- Chu vi hình vuông GHIK là:

           5 × 4 = 20 (cm)

Đáp số: 17 cm, 24 cm, 20 cm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close