Bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 4

Bài 1: Tính diện tích hình thoi biết...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài đường chéo là \(19cm\) và \(12cm\);

b) Độ dài các đường chéo là \(30cm\) và \(7dm\).

Phương pháp giải:

- Đổi về cùng đơn vị đo.

- Diện tích hình thoi bằng tích độ dài của hai đường chéo chia cho \(2\). 

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thoi là:  

                 \(\dfrac{19×12}{2}=114\;(cm^2)\)

b) Cách 1 : Đổi \(7dm = 70cm.\)

Diện tích hình thoi là: 

                 \(\dfrac{30×70}{2}=1050\;(cm^2)\) 

Cách 2 : Đổi \(30cm = 3dm.\)

Diện tích hình thoi là: 

                 \(\dfrac{3×7}{2}=\dfrac{21}{2}\;(dm^2)\) 

                         Đáp số: a) 114 cm2

                                     b) 1050 cm2

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là \(14cm\) và \(10cm\). Tính diện tích miếng kính đó.

Phương pháp giải:

Để tính diện tích miếng kính hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

Diện tích miếng kính hình thoi là:

\(\dfrac{14×10}{2}=70\;(cm^2)\) 

             Đáp số: \(70cm^2\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cho bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

a) Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình thoi như hình dưới đây:

b) Tính diện tích hình thoi.

Phương pháp giải:

 Để tính diện tích hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

a) Có thể xếp hình như sau: 

b) Độ dài đường chéo thứ nhất của hình thoi là:

                  \( 2 × 2 =4 \;(cm)\)

Độ dài đường chéo thứ hai của hình thoi là:

                  \( 3 × 2 =6 \;(cm)\)

Diện tích của hình thoi là:

                  \(\dfrac{4×6}{2}=12\;(cm^2)\)

                                      Đáp số: 12 cm2

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Thực hành: Gấp tờ giấy hình thoi (theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:

- Bốn cạnh đều bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và gấp tờ giấy theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh gấp tờ giấy hình thoi theo hình vẽ để thấy được:

- Bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close