Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Toán 4

Viết theo mẫu ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết theo mẫu :

Phương pháp giải:

- Viết số và các chữ số thuộc từng hàng theo mẫu.

- Các chữ số từ phải sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đọc các số sau:

32 640 507;                          8 500 658;                              830 402 960;

85 000 120;                          178 320 005;                          1 000 001.

Phương pháp giải:

Đọc số theo các lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

32 640 507 đọc là: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm linh bảy.

8 500 658 đọc là: Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám.

830 402 960 đọc là: Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi.

85 000 120 đọc là: Tám mươi lăm triệu không nghìn một trăm hai mươi.

178 320 005 đọc là: Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn không trăm linh năm.

1 000 001 đọc là: Một triệu không nghìn không trăm linh một.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết các số sau:

a) Sáu trăm mười ba triệu.

b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn.

c) Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba.

d) Tám mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai.

e) Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc các số để viết các số tương ứng. Khi viết các số ta viết các chữ số từ trái sang phải, hay từ hàng cao đến hàng thấp.

Lời giải chi tiết:

a) 613 000 000                                          b) 131 405 000

c) 512 326 103                                          d) 86 004 702

e) 800 004 720. 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 715 638;                           b) 571 638;                         c) 836 571.

Phương pháp giải:

Xác định chữ số 5 thuộc hàng nào, từ đó nêu giá trị của số đó.

Lời giải chi tiết:

a) Chữ số 5 trong số 715 638 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 5000.

b) Chữ số 5 trong số 571 638 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là 500 000.

c)  Chữ số 5 trong số 836 571 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 500. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close