Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 708 : 354                             b) 704 : 234

    7552 : 236                              8770 : 365

   9060 : 453                               6260 : 156

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số gói kẹo ta lấy số kẹo trong 1 hộp nhân với số hộp.

- Tìm số hộp cần dùng nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo ta lấy tổng số gói kẹo chia cho 160.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi hộp 120 gói: 24 hộp

Mỗi hộp 160 gói: ... hộp?

Bài giải

Có tất cả số gói kẹo là :

                 120 × 24 = 2880 (gói)

Nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần số hộp kẹo là :

                 2880 : 160 = 18 (hộp)

                                 Đáp số: 18 hộp.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính bằng hai cách :

\(a)\; 2205 : (35 \times 7)\)                                  \(b)\; 3332 : (4 \times 49)\)

Phương pháp giải:

- Cách 1: Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Áp dụng cách chia một số cho một tích: "Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia".

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close