Giải bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

Bài 1: Nêu tên cặp cạnh song song.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Hãy vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và song song với đường thẳng \(CD\)

 

Phương pháp giải:

 Ta có thể vẽ như sau:

+ Vẽ đường thẳng đi qua điểm \(M\) và vuông góc với \(CD\).

+ Vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng \(AB\) song song với đường thẳng \(CD\).

Lời giải chi tiết:

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

+ Vẽ đường thẳng đi qua điểm \(M\) và vuông góc với \(CD\).

+ Vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng \(AB\) song song với đường thẳng \(CD\).

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Cho hình tam giác \(ABC\) có góc đỉnh \(A\) là góc vuông. Qua đỉnh \(A\) hãy vẽ đường thẳng \(AX\) song song với cạnh \(BC\), qua đỉnh \(C\), hãy vẽ đường thẳng \(CY\) song song với cạnh \(AB\). Hai đường thẳng \(AX\) và \(CY\) cắt nhau tại điểm \(D\), nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác \(ADCB\)

 

Phương pháp giải:

Dùng ê ke để vẽ các đường thẳng song song theo các bước tương tự bài số 1.

Lời giải chi tiết:

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác \(ADCB\) như sau:

Trong tứ giác \(ADCB\) có : 

- Cặp cạnh \(AD\) và \(BC\) song song với nhau (Vì \(AX\) song song với \(BC\)).

- Cặp cạnh \(AB\) và \(DC\) song song với nhau (Vì \(CY\) song song với \(BA\)).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cho hình tứ giác \(ABCD\) có góc đỉnh \(A\) và góc đỉnh \(D\) là các góc vuông (xem hình vẽ).

 

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua \(B\) và song song với cạnh \(AD\), cắt cạnh \(DC\) tại điểm \(E\).

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh \(E\) của hình tứ giác \(BEDA\) có góc vuông hay không ?

Phương pháp giải:

- Dùng ê ke để vẽ đường thẳng đi qua \(B\) vuông góc với \(AB\) ta được đường thẳng song song với \(AD\) và cắt \(DC\) tại \(E\).

- Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh \(E\) của hình tứ giác \(BEDA\) là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đường thẳng đi qua \(B\) vuông góc với \(AB\) ta được đường thẳng song song với \(AD\) và cắt \(DC\) tại \(E\).

b) Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh E, nếu hai cạnh góc vuông của ê ke trùng với hai cạnh của góc đỉnh E thì góc đó là góc vuông.

Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh \(E\) là góc vuông. 

Lý thuyết

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:

- Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

- Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close