Bài 1, 2 trang 159 (Thực hành - Phần 2) SGK Toán 4

Bài 1: Đo độ dài rồi ghi kết quả đo vào ô trống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đo độ dài rồi ghi kết quả đo vào ô trống: 

Chiều dài của bảng

Chiều rộng phòng học

Chiều dài phòng học

 

 

 

Phương pháp giải:

Dùng thước để đo và ghi kết quả vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Dùng thước để đo và ghi kết quả vào bảng.

Ví dụ mẫu:

Chiều dài của bảng

Chiều rộng phòng học

Chiều dài phòng học

 \(2m\)

 \(7m\)

 \(12m\)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Em bước đi \(10\) bước dọc thẳng theo sân trường từ \(A\) đến \(B\)

- Em ước lượng xem đoạn thẳng \(AB\) dài mấy mét?

- Em hãy kiểm tra bằng cách dùng thước dây để đo độ dài đoạn thẳng \(AB.\)

Phương pháp giải:

- Bước 10 bước dọc theo sân trường, sau đó ước lượng xem đoạn thẳng từ \(A\) đến \(B\) dài bao nhiêu mét.

- Kiểm tra lại bằng thước dây.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bước chân em khoảng \(20\)cm thì từ điểm \(A\) đến điểm \(B\) theo \(10\) bước chân sẽ có độ dài khoảng:

                   \(20 × 10 = 200cm= 2m\)

Lý thuyết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close