Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4

Bài 1: a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

    Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

    - AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

    - AD và BC là cặp cạnh song song với nhau.

b)  Trong hình vuông MNPQ có:

   - MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

   - MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Lời giải chi tiết:

BE song song với cạnh AG và cạnh CD.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau ;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó có thể kiểm tra lại bằng ê ke.

Lời giải chi tiết:

a) Trong hình MNPQ có: MN song song với QP.

    Trong hình DEGHI có: DI song song với GH.

b) Trong hình MNPQ có:

     MN vuông góc với MQ ; QM vuông góc với QP.

     Trong hình DEGHI có:

     DE vuông góc với EG;  DI vuông góc với IH;  IH vuông góc với GH.

  

Lý thuyết

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close