Giải bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4

Bài 1: a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Phương pháp giải:

*) Vẽ hình vuông cạnh 4cm. 

*) Chu vi hình vuông = cạnh \(\times\,4\).

    Diện tích hình vuông = cạnh \(\times\) cạnh.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

b) Chu vi hình vuông ABCD là:

                  4 × 4 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD 

                 4 × 4 = 16 (cm2)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không ;

b) Có bằng nhau hay không.

Phương pháp giải:

*) Vẽ hình vuông cạnh 5cm.

a) Dùng ê kê để kiểm tra xem hai hai đoạn thẳng AC và BD có vuông góc với nhau hay không.

b) Dùng thước kẻ để đo độ dài của hai đoạn thẳng AC và BD, sau đó so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

*) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 5cm, CB = 5cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 5cm.

a) Dùng ê ke kiểm tra ta thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

b) Dùng thước đo độ dài để kiểm tra ta thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau. 

Lý thuyết

Vẽ hình vuông có cạnh 3cm.

Ta có thể vẽ như sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 3cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm, CB = 3cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close