Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046                 

    3925 + 618 + 535                          

b) 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó cộng theo thứ tự từ phải sang trái tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi đến hàng trăm, hàng nghìn, ...  

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm lại với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178

    67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79) = 67 + 100 = 167

    408 + 85 + 92 = (408 + 92) + 85 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) = 789 + 300 = 1089

    448 + 594 + 52 = (448 + 52) + 594 = 500 + 594 = 1094

    677 + 969 + 123 = (677 + 123) + 969 = 800 + 969 = 1769 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tìm \(x\):

a) \(x\) - 306 = 504;                                          b) \(x\) + 254 = 680

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) - 306 = 504               b) \(x\) + 254 = 680

    \(x\) = 504 + 306                  \(x\) = 680 - 254 

    \(x\) = 810                            \(x\) = 426

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi :

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

- Số người tăng thêm sau hai năm = số người tăng thêm năm thứ nhất + số người tăng thêm năm thứ hai.

- Số dân sau hai năm = số dân ban đầu + số dân tăng thêm sau hai năm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 5256 người

Sau một năm: tăng 79 người

Sau 1 năm nữa: tăng 71 người

a) Sau 2 năm: tăng ... người?

b) Sau 2 năm: tất cả ... người?

Bài giải

a) Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:

           \(79 + 71 = 150\) (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là:

           \(5256 + 150 = 5406\) (người)

                             Đáp số: a) \(150\) người; 

                                           b) \(5406\) người.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b.

Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

                     P = (a + b) × 2

(a, b cùng một đơn vị đo).

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m.

Phương pháp giải:

Thay các chữ bằng số vào biểu thức P = (a + b) × 2 rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

              \(P = (16 + 12) \times 2 = 56\; (cm)\)

b) Chu vi hình chữ nhật là:

             \(P = (45 + 15) \times 2 = 120\; (m)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close