Giải bài 1, 2 trang 29 SGK Toán 4

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia :

Nhìn vào biểu đồ hãy trả lời câu hỏi sau:

a) Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?

b) Khối lớp Bốn tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?

c) Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?

d) Môn nào ít lớp tham gia nhất?

e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả là mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn thể thao nào?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Các lớp được nêu tên trong biểu đồ là: lớp 4A, lớp 4B, lớp 4C.

b) Khối lớp Bốn tham gia 4 môn thể thao là: bơi lội, nhảy dây, cờ vua và đá cầu.

c) Môn bơi có hai lớp tham gia là lớp 4A và lớp 4C.

d) Môn cờ vua có ít lớp tham gia nhất, chỉ có lớp 4A tham gia.

e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn là bơi lội, nhảy dây và đá cầu.

    Hai lớp 4B và 4C cùng tham gia môn đá cầu.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ bên nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây :

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là bao nhiêu tạ thóc ?

c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ? Năm nào thu hoạch được nhiều nhất ? Năm nào thu hoạch được ít nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ đề tìm số thóc mà mỗi năm gia đình bác Hà thu hoạch được, sau đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2002 là:

                  10 × 5 = 50 tạ = 5 tấn

b) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2000 là:

                 10 × 4 = 40 tạ = 4 tấn

Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là 

                  50  40 = 10 tạ

c) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2001 là:

                 10 × 3 = 30 tạ

Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

                 40 + 30 + 50 = 120 tạ = 12 tấn

Ta có:       30 tạ < 40 tạ < 50 tạ.

Vậy năm 2002 thu hoạch được nhiều thóc nhất; năm 2001 thu hoạch được ít thóc nhất.

Lý thuyết

Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình

Biểu đồ này có hai cột:

- Cột bên trái ghi tên các gia đình.

- Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

- Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc

- Gia đình cô Mai có hai con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai, ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close