Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 1dag = ... g ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng :

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

380g + 195g                               452hg × 3

928dag  274dag                       768hg : 6

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính như đối với các số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

380g + 195g = 575g                                 452hg × 3 = 1356hg

928dag  274dag = 654dag                       768hg : 6 = 128hg

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 

5dag .... 50g                                                4 tạ 30kg ... 4 tạ 3kg   

8 tấn ... 8100kg                                           3 tấn 500kg ... 3500kg

Phương pháp giải:

 Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh các kết quả với nhau.

Áp dụng cách chuyển đổi:

1 dag = 10 g                    1 tạ = 100 kg                    1 tấn = 1 000 kg                               

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: 1dag = 10g nên 5dag = 50g.

+) 4 tạ 30kg = 430kg;      4 tạ 3kg = 403kg

    Mà: 430kg > 403kg.       

    Vậy: 4 tạ 30 kg > 4 tạ 3kg.

+) 8 tấn = 8000kg

    Mà: 8000kg < 8100kg.   

    Vậy:  8 tấn < 8100 kg.

+) 3 tấn 500kg = 3500kg

    Mà: 3500kg = 3500kg.     

    Vậy: 3 tấn 500 kg = 3500kg

Ta có kết quả như sau :

5dag  = 50g                                                 4 tạ 30kg > 4 tạ 3kg   

8 tấn < 8100kg                                            3 tấn 500kg = 3500kg

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo ?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của 4 gói bánh = cân nặng của 1 gói bánh × 4.

- Tính cân nặng của 2 gói kẹo = cân nặng của 1 gói kẹo × 2.

- Tính tổng cân nặng của 4 gói bánh và 2 gói kẹo = cân nặng của 4 gói bánh + cân nặng của 2 gói kẹo.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, lưu ý ta có: 1kg = 1000g.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 gói bánh, mỗi gói: 150 g

2 gói kẹo, mỗi gói: 200 g

Bánh và kẹo ? kg

 Bài giải:

4 gói bánh cân nặng là:

                 150 × 4 = 600 (g)

2 gói kẹo cân nặng là:

                200 × 2 = 400 (g)

Có tất cả số ki-lô-gam bánh và kẹo là:

               600 + 400 = 1000 (g)

               1000g = 1kg

               Đáp số: 1kg. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close