Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171, 172 SGK Toán 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về bảng đơn vị đo thời gian đề hoàn thành bài đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi : 

1 giờ = 60 phút ;       1 phút = 60 giây ;             1 thế kỉ = 100 năm 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào chỗ chấm:

5 giờ 20 phút ... 300 phút                           \(\displaystyle {1 \over 3}\) giờ ... 20 phút

495 giây ... 8 phút 15 giây                          \(\displaystyle{1 \over 5}\) phút ... \(\displaystyle{1 \over 3}\) phút

Phương pháp giải:

Đổi các số đo thời gian về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

5 giờ 20 phút > 300 phút                             \(\displaystyle{1 \over {3}}\) giờ = 20 phút

495 giây  = 8 phút 15 giây                           \(\displaystyle{1 \over {5}}\) phút < \(\displaystyle{1 \over {3}}\)phút

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Phương pháp giải:

Có thể quan sát đồng hồ để tìm thời gian Hà thực hiện các hoạt động trong mỗi buổi sáng.

Lời giải chi tiết:

a) Hà ăn sáng trong 30 phút.

b) Buổi sáng Hà ở trường trong 4 giờ.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 600 giây ;               b) 20 phút ;              c) \(\displaystyle{1 \over 4}\) giờ;                   d) \(\displaystyle{3 \over {10}}\) giờ

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi "1 giờ = 60 phút" để đổi các số đo về cùng đơn vị đo là phút rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 600 giây = 10 phút ;           \(\displaystyle{1 \over {4}}\) giờ = 15 phút ;               \(\displaystyle{3 \over {10}}\) giờ = 18 phút

Vì 10 phút < 15 phút < 18 phút < 20 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là dài nhất. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close