Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a)      \(54322 : 346\) 

         \(25275 : 108\)

         \(86679 : 214\)

b)      \(106141 : 413\)

         \(123220 : 404\)

         \(172869 : 258\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Người ta chia đều \(18kg\) muối vào \(240\) gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối ?

Phương pháp giải:

- Đổi: \(18kg = 18000g\).

- Muốn tính số gam muối trong mỗi gói ta lấy tổng số gam muối chia cho số gói muối cần chia, hay thực hiện phép chia:  \(18000:240\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

240 gói: 18kg

Mỗi gói: .... gam?

Bài giải

Đổi : \(18kg = 18000g\)

Số gam muối trong mỗi gói là :

           \(18000 : 240 = 75\;(g)\)

                           Đáp số : \(75g\) muối.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích \(7140m^2\), chiều dài \(105m\).

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá ;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Phương pháp giải:

- Chiều rộng \(=\) diện tích \(:\) chiều dài.

- Chu vi \(=\; (\)chiều dài \(+\) chiều rộng\()\; \times\; 2\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sân bóng hình chữ nhật

Diện tích: \(7140m^2\)

Chiều dài: 105m

a) Chiều rộng: ...m?

b) Chu vi: .... m?

Bài giải

a) Chiều rộng của sân bóng đá là :

              \(7140 : 105 = 68\; (m)\)

b) Chu vi sân bóng đá là :

              \((105 + 68) \times 2 = 346 \;(m)\)

                                     Đáp số: a) Chiều rộng \(68m\) ;

                                                  b) Chu vi \(346 m\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close