Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào ô trống: 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

   Tích \(=\) Thừa số \(\times \) Thừa số ; 

   Thừa số chưa biết \(=\) Tích \(:\) Thừa số đã biết ;

   Số bị chia \(=\) Thương \(\times\) Số chia ;

   Số chia \(=\) Số bị chia \(:\) Thương

   Thương \(=\) Số bị chia \(:\) Số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;39 870 : 123\)                   \( b)\; 25 863 : 251\)                  \(c) \;30 395 : 217\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính tổng số bộ đồ dùng học toán Sở đó nhận được.

- Tính số bộ đồ dùng mỗi trường nhận được.

Cách 2:

- Tìm số thùng hàng mỗi trường được nhận.

-  Tính số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 468 thùng hàng

Mỗi thùng: 40 bộ đồ dùng 

Chia đều cho 156 trường

Mỗi trường: .... bộ đồ dùng?

Bài giải

Cách 1:

Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả số bộ đồ dùng toán học là:

               40 × 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là:

              18 720 : 156 = 120 (bộ)

                                    Đáp số: 120 bộ.

Cách 2:

Mỗi trường nhận được số thùng hàng là:

              468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là: 

             40 × 3 = 120 (bộ)

                                     Đáp số: 120 bộ.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách ?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách ?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách ?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số sách bán được trong mỗi tuần và trả lời các câu hỏi.

- Tìm số sách trung bình mỗi tuần bán được ta lấy tổng số sách bán được chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số cuốn sách là:

                 5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số cuốn sách là:

                 6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c) Cả 4 tuần bán được số cuốn sách là:

                4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

   Trung bình mỗi tuần bán được số cuốn sách là:

                22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách) 

                     Đáp số: a) 1000 cuốn sách;

                                 b) 500 cuốn sách;

                                 c) 5500 cuốn sách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close