Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 4

Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

 

a) Đoạn thẳng song song với AB;

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC;

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các đoạn thẳng vuông góc với nhau, các đoạn thẳng song song với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng DE song song với AB.

b) Đoạn thẳng CD vuông góc với BC.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật:

a) 64cm;                     b) 32cm;                    c) 16cm;                     d) 12cm.

Phương pháp giải:

-  Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh.

- Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích nên ta có diện tích hình chữ nhật MNPQ.

- Chiều dài hình chữ nhật = diện tích : chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông ABCD là :

              8 × 8 = 64 (cm2)

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích nên diện tích hình chữ nhật MNPQ là 64cm2.

Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ là:

             64 : 4 = 16 (cm)

Vậy đáp án đúng là c.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Vẽ hình chữ nhật theo các bước sau:

Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

Vẽ đoạn thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 4cm.

Nối A và B ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(5 + 4) × 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

× 4 = 20 (cm2)

                 Đáp số : Chu vi : 18cm ;

                                  Diện tích : 20cm2.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên.

Tính diện tích hình H.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình H = diện tích hình bình hành ABCD + diện tích hình chữ nhật BEGC.

Lời giải chi tiết:

Hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC.

Ta có BEGC là hình chữ nhật nên BC = GE = 4cm.

Diện tích hình bình hành ABCD là:

× 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

× 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

                      Đáp số : 24cm2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close