Bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 4

Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi đoạn thứ hai gồm 1 phần thì đoạn thứ nhất gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai dài số mét là:

28 : 4 × 1 = 7 (m)

Đoạn thứ nhất dài số mét là:

28  7 = 21 (m) 

         Đáp số: Đoạn thứ nhất: 21m;

                   Đoạn thứ hai: 7m.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bạn trai gồm 1 phần thì số bạn gái gồm 2 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần. 

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

12 : 3 × 1 = 4 (bạn)

Số bạn gái là:

12  4 = 8 (bạn) 

         Đáp số: Bạn trai: 4 bạn;

                       Bạn gái: 8 bạn.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tổng hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 5 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần. 

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Vì số lớn giảm 5 lần thì được số bé nên số lớn gấp 5 lần số bé, hay số bé bằng \(\dfrac{1}{5}\) số lớn.

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

5 + 1 = 6 (phần)

Số bé là:

72 : 6 × 1 = 12

Số lớn là:

72  12 = 60

            Đáp số: Số bé: 12;

                         Số lớn: 60.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Nêu bài toán, rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Phương pháp giải:

- Dựa vào sơ đồ để tìm tổng và tỉ số rồi nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán: 

1. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần. 

2. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

3. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu bài toán theo sơ đồ sau:

Hai thùng dầu chứa tổng cộng 180\(l\) dầu, thùng thứ nhất có số dầu bằng \(\dfrac{1}{4}\) số dầu của thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ nhất là:

 180 : 5 × 1 = 36 (lít)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ hai là:

180  36 = 144 (lít)

          Đáp số: Thùng thứ nhất: 36 lít;

                       Thùng thứ hai: 144 lít.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close