Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rối tính : a) 386259 + 260837 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837                            

    726485  452936                                 

b) 528946 + 73529 

    435260  92753

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 6257 + 989 + 743;                                  b) 5798 + 322 + 4678 

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn nghìn lại với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 6257 + 989 + 743

    = (6257 + 743) + 989

    = 7000 + 989

    = 7989.

b) 5798 + 322 + 4678

    = 5798 + (322 + 4678)

    = 5798 + 5000

    = 10798.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ). 

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét ?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào ?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để tìm độ dài cạnh hình vuông BIHC và các cạnh vuông góc với DH. 

-  Chiều dài hình chữ nhật AIHD là AI = AB + BI.

-  Chu vi hình chữ nhật AIHD = (chiều dài + chiều rộng) × 2 = (AI + AD) × 2.

Lời giải chi tiết:

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH.

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

                  3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

                 (6 + 3) × 2 = 18 (cm)

                            Đáp số: 18 cm

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số. 

   Ta áp dụng các công thức:   

     Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                         Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

(16  4) : 2 = 6 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là :

6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

10 × 6 = 60 (cm2)

                                Đáp số : 60cm2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close