Giải chi tiết các bài tập trong vở bài tập Toán 5 Tập 1 giúp các em hiểu bài hơn và củng cố kiến thức hiệu quả

bullet CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH


bullet CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN


Gửi bài Gửi bài