Lý thuyết viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Quảng cáo

a) Ví dụ 1:   Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

                    6m 4dm = ... m

Cách làm:    6m 4dm = \(6\dfrac{4}{10}\)m = 6,4m

Vậy:             6m 4dm = 6,4m

b) Ví dụ 2:   Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

                    3m 5cm = ... m

Cách làm:    3m 5cm = \(3\dfrac{5}{100}\)m = 3,05m

Vậy:             3m 5cm = 3,05m.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài