Lý thuyết về tính chu vi, diện tích một số hình

Hình chữ nhật.

Quảng cáo

1) Hình chữ nhật

\(P = (a + b) \times  2\)

\(S = a \times b \)          

2) Hình tam giác

\(S= \dfrac{a \times h}{2}\)

3) Hình vuông

\(P = a \times 4\)

\(S = a \times a\)

4) Hình thang

\(S =\dfrac{(a+b) \times h}{2}\) 

5) Hình bình hành

\(S = a \times  h\)

6) Hình thoi

\(S =\dfrac{m \times n}{2}\) 

7) Hình tròn

\(C = r \times 2 \times 3,14\)

\(S = r \times r \times 3,14\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close