Lý thuyết về mét khối

a) Mét khối.Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

Quảng cáo

a) Mét khối

Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

 Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.

   Mét khối viết tắt là m3 .

 Hình lập phương cạnh 1m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

   Ta có: 1m3 = 1000dm3 

          1m3 = 1 000 000cm3 (= 100 × 100 × 100)

b) Nhận xét:

• Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

 Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\dfrac{1}{1000}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Mét khối
Quảng cáo
list
close
Gửi bài