Lý thuyết tìm phân số của một số

Bài toán : Một rổ cam có 12 quả cam. Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam?

Quảng cáo

Bài toán : Một rổ cam có \(12\) quả cam. Hỏi \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam ?

Nhận xét: 

a) \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ là :

                     \(12:3=4\) (quả)

    \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là :

                      \(4 \times 2 = 8\) (quả)

b) Ta có thể tìm \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ như sau :

                      \(12 \times \dfrac{2}{3} = 8\) (quả) 

                  Bài giải:

\(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là:

                 \(12 \times \dfrac{2}{3} = 8\) (quả) 

                                   Đáp số: \(8\) quả cam.

Muốn tìm \( \dfrac{2}{3} \) của số \(12\) ta lấy số \(12\) nhân với \( \dfrac{2}{3}\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài