Lý thuyết thực hành vẽ hình chữ nhật

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 2cm

Quảng cáo

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 2cm

Ta có thể vẽ như sau: 

- Vẽ đoạn thăng DC = 4cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 2cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 2cm.

- Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close