Lý thuyết thực hành (tiếp theo)

Ví dụ : Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20cm. Hãy vẽ đoạn thẳng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 400.

Ví dụ : Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20cm. Hãy vẽ đoạn thẳng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 400.

Ta có thể thực hiện như sau :

- Đổi 20m = 2000cm.

- Tính độ dài của đoạn thẳng AB trên bản đồ :

                    2000 : 400 = 5 (cm)

- Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 5cm trên bản đồ.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Thực hành (tiếp theo)
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải