Lý thuyết số thập phân bằng nhau

a) Ví dụ: 9dm = 90cm

Quảng cáo

a) Ví dụ: 9dm = 90cm

    Mà:    9dm = 0,9m ;          90cm = 0,90m

    nên:   0,9m = 0,90m

    Vậy:   0,9 = 0,90 hoặc 0,90 = 0,9

b) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ:  0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000

           8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000.

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ:  0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9

           8,750000 = 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Số thập phân bằng nhau
list
close
Gửi bài Gửi bài