Lý thuyết phép chia phân số - Toán 4

a) Ví dụ : Hình chữ nhật ABCD có diện tích ...

a) Ví dụ : Hình chữ nhật ABCD có diện tích \(\dfrac{7}{15}m^2\), chiều rộng là \(\dfrac{2}{3}m\). Tính chiều dài của hình đó.


Để tính chiều dài hình chữ nhật ta làm phép chia :  \(\dfrac{7}{15} : \dfrac{2}{3}\).

b) Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau : Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 

Phân số \(\dfrac{3}{2}\) gọi là phân số đảo ngược của phân số \(\dfrac{2}{3}\).

Ta có:               \(\dfrac{7}{15} : \dfrac{2}{3} =\dfrac{7}{15} \times \dfrac{3}{2}=\dfrac{21}{30}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Phép chia phân số
Gửi bài