Lý thuyết phép chia

a) Trong phép chia hết.

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp các dạng Toán nâng cao lớp 5

Quảng cáo

a) Trong phép chia hết

Chú ý:   Không có phép chia cho số 0.

             \(a : 1 = a\)

             \(a : a = 1\) (\(a\) khác \(0\))

             \(0 : b = 0\) (\(b\) khác \(0\))

b) Trong phép chia có dư

Chú ý:     Số dư phải bé hơn số chia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close