Lý thuyết ôn tập về giải toán (lớp 5)

Bài toán 1: Tổng của hai số là 121. Tỉ số của hai số là ...

a) Bài toán 1: Tổng của hai số là 121. Tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{5}{6}\). Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                5 + 6 = 11 (phần)

Số bé là:

                121 : 11 × 5 = 55

Số lớn là:

                121 - 55 = 66

                                        Đáp số: 55 và 66. 

b) Bài toán 2: Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                5 - 3 = 2 (phần)

Số bé là:

                192 : 1 × 3 = 288

Số lớn là:

                288 + 192 = 480

                                     Đáp số: 288 và 480.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Ôn tập về giải toán