Lý thuyết nhân với số có hai chữ số

36 x 23 = ?

Quảng cáo

  \(36 \times 23 = \;?\)

a) Ta có thể tính như sau:

36 × 23 = 36 × ( 20 + 3)

            = 36 × 20 + 36 × 3

            = 720 + 108

            = 828

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{36}\\{\,23\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,108\,}\\{72\,}\\\hline{\,\,828}\end{array}\)

 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1;

   3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10.

 2 nhân 6 bằng 12, thêm 2 (dưới 0) nhớ 1;

   2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

• Hạ 8;

   0 cộng 2 bằng 2 viết 2;

   1 cộng 7 bằng 8 viết 8.

c) Trong cách tính trên:

 108 gọi là tích riêng thứ nhất.

 72 gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Nhân với số có hai chữ số
list
close
Gửi bài Gửi bài