Lý thuyết Ki-lô-mét vuông

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biên ... người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông.

Quảng cáo

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biên ... người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông.

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài \(1km\).

Ki-lô-mét vuông viết tắt là \(km^2\).

 \(1km^2=1\;000\;000m^2\).

Ví dụ: Diện tích thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là \(921km^2.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài