Lý thuyết diện tích hình thoi - Toán 4

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n ...

Quảng cáo

Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\).

Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với hình tam giác \(ABC\) để được hình chữ nhật \(MNCA\) (xem hình vẽ).

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thoi \(ABCD\) bằng diện tích hình chữ nhật \(MNCA\).

Diện tích hình chữ nhật \(MNCA\) là \(m \times \dfrac{n}{2}\). Mà \(m \times \dfrac{n}{2}=  \dfrac{m \times n}{2}\).

Vậy diện tích hình thoi \(ABCD\) là \(\dfrac{m \times n}{2}\).

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo).

\( S=\dfrac{m \times n}{2}\).

(\(S\) là diện tích của hình thoi; \(m\,;\; n\) là độ dài của hai đường chéo).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài