Lý thuyết chia một số cho một tích

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức ...

Quảng cáo

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\(24:(3 \times 2)\)                             \(24:3:2\)                             \(24:2:3\)

Ta có:         \(24:(3 \times 2)=24:6=4\)

                  \(24:3:2=8:2=4\) 

                  \(24:2:3=12:3=4\)

Vậy:            \(24:(3 \times 2)=24:3:2\)\(=24:2:3\)

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chia một số cho một tích
list
close
Gửi bài Gửi bài