Bài 3 trang 44 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Quảng cáo

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) \(5km \;302m= ...km\);               b) \(5km \;75m = ...km\);              c) \(302m =...km\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị mét và ki-lô-mét: \(1km=1000m\), hay \(1m=\dfrac{1}{1000}km\) để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết

a)  \(5km\; 302m=  5\dfrac {302}{1000} km = 5,302km\) ;

b)  \(5km\; 75m=  5\dfrac {75}{1000} km = 5,075km\);

c)  \( 302m =  \dfrac {302}{1000} km = 0,302km\) .

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài