Bài 3 trang 42 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 42 SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

\(0,32\;; \quad  0,197\;;\quad 0,4\;;\quad  0,321\;;\) \( \quad  0,187\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- So sánh các số theo quy tắc:
+ So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

- Sau đó sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Lời giải chi tiết

Các số đã cho đều có phần nguyên phần nguyên là \(0\).

So sánh hàng phần mười của các số ta có: \(1 < 3 < 4\).

So sánh hai số có cùng phần mười là \(1\) là \(0,197\) và \(0,187\). Ở hàng phần trăm ta có: \(9 > 8\) , do đó \(0,197 > 0,187\).

Hai số \(0,32\) và \(0,321\) có cùng phần mười là \(3\) và hàng phần trăm là \(2\); ở hàng phần nghìn ta có \(0 < 1\) (ta có thể viết \(0,32 = 0,320\)). Do đó \(0,321 > 0,32\) .

Vậy:  \(0,4> 0,321> 0,32> 0,197> 0,187\).

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

\(0,4 \;; \quad   0,321 \;; \quad   0,32 \;; \quad   0,197 ;\;\) \(  \quad  0,187\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: So sánh hai số thập phân
list
close
Gửi bài Gửi bài