Bài 2 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm - tiếp theo) SGK Toán 5

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng

Quảng cáo

Đề bài

Lãi suất tiết kiệm là \(0,5\%\) một tháng. Một người gửi tiết kiệm \(5 000 000\) đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số tiền lãi sau 1 tháng, tức là tìm \(0,5\%\) của \(5 000 000\) đồng, lấy \(5 000 000\) chia cho \(100\) rồi nhân với \(0,5\) hoặc lấy \(5 000 000\) nhân với \(0,5\) rồi chia cho \(100.\)

- Số tiền cả tiền gửi và tiền lãi sau \(1\) tháng \(=\) tiền gửi \(+\) tiền lãi. 

Lời giải chi tiết

Số tiền lãi sau một tháng là:

                 \(5 000 000 : 100 × 0,5= 25 000\) (đồng)

Cả số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là:

                 \(5 000 000 + 25 000 = 5 025 000\) (đồng)

                                               Đáp số: \(5 025 000\) đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài