Bài 2 trang 76 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 76 SGK Toán 5. Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô

Quảng cáo

Đề bài

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?

b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách tìm tỉ số của hai số A và B:

- Tìm thương của A và B.

- Nhân thương đó với 100 và viêt thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết

a) Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:

                 18 : 20 = 0,90 = 90%.

b) So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm:

                 23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

                117,5% - 100% = 17,5%

                             Đáp số: a) 90%

                                   b) 117,5% và 17,5%.

Lưu ý: Cần phân biệt giữa “ Thực hiện vượt mức” và “ thực hiện được”: Thôn Hòa An đã thực hiện được vượt mức kế hoạch 17,5% cũng có nghĩa là đã thực hiện được: 

                  100% + 17,5% = 117,5% (kế hoạch cả năm)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 76 SGK Toán 5
list
close
Gửi bài Gửi bài