Bài 2 trang 177 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 177 SGK Toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất

Đề bài

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}}\);                          b) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}}\).

Lời giải chi tiết

a) \({{21} \over {11}} \times {{22} \over {17}} \times {{68} \over {63}} = {{21 \times 22 \times 68} \over {11 \times 17 \times 63}}\)\(=  {{21 \times 11 \times 2 \times 17 \times 4} \over {11 \times 17 \times 21 \times 3}}= {{2 \times 4} \over 3}={8 \over 3}\);

b) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}} ={{5 \times 7 \times 26} \over {14 \times 13 \times 25}}\)\(=  {{5 \times 7 \times 13 \times 2 } \over {7 \times 2 \times 13 \times 5 \times 5 }} = {1 \over 5}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải SBT - Vở bài tập toán lớp 5 và BT nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu